Jdi na obsah Jdi na menu

Změny při provozu komínů a kouřovodů

Změny při provozu komínů a kouřovodů

Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem byla zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.

 igracek.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhláška č. 111/1981 byla poplatná stavu vědy a techniky v době jejího vzniku a proto už delší dobu neodrážela skutečné potřeby současné praxe a byly v ní také některé pojmy a označení pro dnes už neexistující subjekty (například národní výbor, kominický podnik atd.). Také z těchto důvodů byly podrobné podmínky uvedené ve vyhlášce č. 111/1981 Sb. v současné době jen stěží aplikovatelné a téměř nevymahatelné.

Nařízení vlády č.91/2010 vychází jednak z obecné prevenční povinnosti stanovené v § 415 občanského zákoníku a jednak z prevenční povinnosti v oblasti požární ochrany zakotvené v zákoně o požární ochraně.

Obecná prevenční povinnost na úseku požární ochrany vyplývá všem subjektům z ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek;…“.

Shrnutí podstatných změn oproti stávající právní úpravě

Oproti dosud platné vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírnily požadavky na četnost čištění běžných spalinových cest. Například zatímco ještě vloni v případě komínů, na které jsou připojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem do 50 kW, byl požadavek na provádění jejich čištění šestkrát ročně, podle nového nařízení vlády stačí čištění pouze tři. Čištění je třeba provádět u všech druhů paliv, ať už jsou to kapalná, tuhá či plynná. Nařízení vlády však nyní umožňuje čištění spalinových cest a spotřebičů na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW (tedy u běžných domácích spotřebičů) i svépomocí. Všichni provozovatelé ale musí zabezpečovat čištění a kontrolu spalinové cesty prostřednictvím odborně způsobilé osoby jednou ročně.

Zjistí-li odborně způsobilá osoba při vykonávané činnosti nedostatky, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou

→ stavebnímu úřadu v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu,

→ orgánu vykonávajícímu státní požární dozor v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost.

 tabulka.jpg

 

 

Nařízením vlády se stanoví také podrobné podmínky pro vypalování komínů a další nezbytné náležitosti k zajištění požární bezpečnosti při tomto výjimečném způsobu čištění komína, jakož i oznámení této požárně nebezpečné činnosti místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením této činnosti.

Seznamy revizních techniků komínů a certifikovaných revizních techniků komínových systémů jsou zveřejněny na webových stránkách Společenstva kominíků ČR – www.skcr.cz .

por. Pavlína Adamcová
tisková mluvčí
HZS Praha

 

Portrét

Poslední fotografie

Mail list


Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 4
Celkem: 590959
Měsíc: 13793
Den: 464

Kontakt

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Heřmaničky

Heřmaničky 55
257 89 Heřmaničky
IČ: 65262689
Bankovní spojení:
č.ú. 236629278/0300
ID datové schránky: wd98ge6

sdhhermanicky@seznam.cz