Jdi na obsah Jdi na menu

Historie sboru

Sbor dobrovolných hasičů Heřmaničky je poměrně mladý sbor. O založení sboru se začalo uvažovat  po velkém požáru pily v Heřmaničkách v roce  1952. Informační veřejná schůze občanů o založení hasičského sboru v Heřmaničkách byla svolána MNV  a konala se dne 21. Ledna 1954 ve 20.00 hodin v hostinci u Suchomelů. Schůzi zahájil ve 20.30 hodin předseda MNV Karel Spálenka. Přivítal všechny přítomné občany, zástupce ONV ve Voticích Jiřího Vaniše, zástupce okresního výboru požární ochrany ve Voticích Volfa a Mentlíka. Po projevech hostů a diskuzi občanů se ukázalo, že občané si přejí, aby sbor v obci byl založen. Bylo usneseno, aby řádná ustavující schůze byla konána v neděli dne 4.ledna   1954 a její organizací byl pověřen František Sova.

Ustavující schůze ZO SPO Heřmaničky se konala 24. ledna  1954 ve 14,00 hodin v hostinci u Cmíralů. Po zahájení, přivítání všech přítomných a hostů předsedou MNV Karlem Spálenkou, byl přednesen návrh kandidátky výboru. Po delší živé diskuzi byla provedena volba  a zvolen první výbor ZO SPO Heřmaničky ve složení: předseda Jiří Vaniš, I. místopředseda František Sova, II. místopředseda Leon Udjurminský, organizační referent Jiří Kroužil, výcvikový referent Josef Poskočil, jednatel Václav Vrabec, osvětový referent Václav Spálenka, referent prevence Bohuslav Otradovec, referent výcviku dorostu Karel Jankovský, I. náhradník Václav Holický, II. náhradník František Šimák, III. náhradník Karel Tábořík, IV. náhradník Josef Šembera, revizoři účtů Jaroslav Kapela, Josef Hasenkopf a Jaroslav Suchomel. Na  této ustavující schůzi se do sboru přihlásilo 50 členů.

hasici033.jpgNově ustavený požární sbor se s velkým elánem pustil do práce. Bylo ustaveno družstvo mužů, které ihned začalo s výcvikem pro potřebu zásahu v případě požáru a s cvičením pro účast v soutěži požárních družstev. Cvičilo s nářadím půjčeným od sousedních sborů, svoje zatím sbor neměl. V krátké době sbor získal stříkačku PPS – 8 s vybavením. Elán nácviků se tím ještě zvětšil. Netrvalo dlouho a k družstvu mužů se dalo dohromady družstvo žen a družstvo žáků. O něco později byla sestavena i družstva dorostenců a dorostenek. Všechna družstva si vedla poměrně dobře a se střídavými úspěchy pokračují ve své činnosti do současné doby.

Ještě v roce 1954 byla získána stříkačka DS – 16 a stříkačka PP – 8 předána jinam. Zároveň bylo získáno starší vojenské auto Praga Alfa. Po menších úpravách sloužilo celkem dobře svému účelu až do roku 1964. Asi v říjnu 1963 bylo získáno vozidlo Praga RN, ale jako autojeřáb. Ihned bylo rozhodnuto dát vozidlo do votické autoopravny na přestavbu na hasičské účely. Vozidlo bylo přestavěno a v roce 1964 se začalo používat. Vozidlo Praga Alfa bylo předáno sboru v Bolechovicích. Nové vozidlo dobře sloužilo až do roku 1972, kdy se naskytla příležitost koupě jiného vozidla též Praga RN, ale v lepším provedení od požárního útvaru Praha – Vršovice. Stávající vozidlo bylo předáno sboru ve Velkých Heřmanicích.

Čas běžel, sbor narůstal, zapojovalo se do činnosti více družstev mužů, žen, dorostenek dorostenců a kolektiv žáků. Činnost sboru byla všestranná, docela dobrá a dařilo se i v soutěžích.  Družstva se probojovávala často i do vyšších soutěží, které se konaly poněkud dále od domova. V této době se začalo pošilhávat po novém a modernějším dopravním prostředku. Samozřejmě i po nové požární stříkačce. 

Po dohodě MNV Heřmaničky, správy požární ochrany v Benešově, státního statku Votice o sdružení prostředků, byla schválena koupě nového vozidla DVS 12 Avia 30. Za pomoci Jiřího Maříka ze Zahradnic bylo nové požární vozidlo Avia 16. Května 1988 přivezeno.  Toto vozidlo slouží k plné spokojenosti do dnešních dnů, i když s několika menšími opravami a v roce 2009 komplet novým lakem.       

dscf8521.jpgSbor je zařazen do okrsku Heřmaničky, kde se aktivně podílí na jeho veškerých činnostech a účastní se soutěží a jiných akcí, které jsou pořádány v rámci okrsku. Aktivně se podílí na životě v obci, účastní se různých kulturních akcí v obci a přispívá k zabezpečení majetku svých spoluobčanů.           K největším zásahům sboru patří požár statku Heřmaničky, požár kina v Sedlci, požár OÚ v Heřmaničkách, požár rodinného domu ve Velkých Heřmanicích, několik lesních požárů, požár bytu v bytovce Heřmaničky, dva požáry stohů, požár seníku ve Smilkově. Sbor též pomáhá při živelných katastrofách v obci a okolí. Čerpá vodu z různých lokalit, sklepů, studní a pomáhá při odklonu vody pomocí pytlů s pískem  a pomáhá při odstraňování polámaných stromů. Posledním větším zásahem byla pomoc při povodních a vichřici v roce 2013.

V současné době jsou v činnosti dvě družstva mužů, dvě družstva žen, družstvo mladých hasičů a dva dorostenci jednotlivci.

Členská základna k 31. 1. 2014. Celkový počet členů 119. Z toho je 53 mužů, 40 žen a 22 mladých hasičů.

Výbor SDH v roce  2014: starosta a referent mládeže Ladislav Sova, náměstek starosty Vladimír Skalák, velitel Petr Suchomel, strojník Josef Jelínek ml., referent prevence Lukáš Dráb, jednatelka Marta Spálenková, referentka žen Květa Špačková, hospodář Veronika Randová, vzdělávatel Jiří Vaniš, kronikář Lucie Suchomelová, referent MTZ Josef Jelínek st., člen výboru Roman Hlavnička, předseda kontrolní a revizní rady Drahomíra Korousová, člen KRR Marie Birhanzlová a Josef Špaček.

Kulturní a společenská činnost SDH

p1040344.jpg

Kromě jiných menších akcí pořádá sbor Heřmaničky každoročně zejména tradiční hasičský ples, maškarní průvod obcí a maškarní zábavu, pro MH zájezd do Prahy na Matějskou pouť, sběr železného šrotu, stavění máje a pálení čarodějnic, dětský hasičský den, zajištění občerstvení o pouti, chození čertů s Mikulášem za malými dětmi v obci, vánoční besídku pro MH, zpívání koled u vánočního stromku mladými hasiči. V roce 2004 uskutečněna oslava 50. výročí založení SDH v Heřmaničkách uspořádáním netradiční hasičské soutěže pro celý okrsek a pozvané hosty. V současné době je sbor nejaktivnější složkou v obci a rozhodující měrou se podílí na kulturním životě i pracovním dění. Zárukou dobré práce je pevný kolektiv a široká členská základna.

Historie obce Heřmaničky

Heřmaničky se nacházejí v krásné, členité a kopcovité krajině v nejjižnější části Středočeského kraje. Jsou tvořeny 13 osadami a častými roztroušenými samotami. Celá oblast o rozloze více než 1700 ha je ryze zemědělská a ani v okolí není žádný významný průmysl. V obci žije téměř 700 obyvatel. První písemné zmínky jsou z poloviny 13. Století. Všechny osady dnešní obce patřily do poloviny 19. století ke smilovskému panství. Panství se rozkládalo v tzv. Vltavském kraji. Od druhé poloviny minulého století docházelo postupně k řadě změn územního uspořádání.

 

 

Portrét

Poslední fotografie

Mail list


Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 4
Celkem: 623792
Měsíc: 17244
Den: 321

Kontakt

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Heřmaničky

Heřmaničky 55
257 89 Heřmaničky
IČ: 65262689
Bankovní spojení:
č.ú. 236629278/0300
ID datové schránky: wd98ge6

sdhhermanicky@seznam.cz