Jdi na obsah Jdi na menu

Vytápění - jako příčina požáru

a11316t.jpg

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv.

Mezi nejčastější závady v této oblasti patří:

 • nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu
 • neomítnutý komín, spáry v komíně
 • nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou
 • nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla

Podrobnosti k bezpečným vzdálenostem lze nalézt v příloze vyhlášky č. 23/2008 Sb. na www.hzscr.cz/vyhlaska

Od 1.1.2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína. 

Hlavní změny

 • výrazně se zmírnily požadavky na kontroly spalinových cest. Dle předchozí vyhlášky bylo v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo kapalná paliva s výkonem 50 kW (klasická kamna zn. Petra) povinností provádět čištění popř. kontrolu 6krát ročně. Dle nového Nařízení stačí 3krát ročně,
 • v případě plynných paliv jsou povinni provozovatelé čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče,
 • komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou a musely se dle předchozí vyhlášky kontrolovat 6krát ročně se ve stávajícím předpisu vůbec neuvažují.

Hasičský záchranný sbor ze zákona provádí pouze kontroly právnických osob a podnikajících osob a jejich provozované činnosti. Hasiči v rámci kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob kontrolují platnost a úplnost všech revizí, tedy i komínů a jejich stavu.

V případě fyzických osob se také nic nezměnilo a povinnost kontroly (odbornou osobou) a čištění (to může provádět sám majitel) komínového tělesa si musí zajistit majitel objektu. 

Zákon neumožňuje hasičům provádět kontroly fyzických osob tj. běžných občanů.

Povinnost čištění komínů nebo kontroly komínové cesty hasičům za běžného stavu ze zákona nepřísluší. V případě požáru a podezření na příčinu vzniku od komínového tělesa může vyšetřovatel hasičů zjišťovat, v jakém stavu jej majitel nemovitosti udržoval, tj. kontrola čištění a kontroly spalinové cesty. V tomto případě bude poskytovat informace příslušné pojišťovně, která může na jejich základě krátit plnění pojistné události.

Upřesnění pojmů:                     

ČIŠTĚNÍ – to si může majitel nemovitosti s topidlem o výkonu do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně.

KONTROLA SPALINOVÉ CEST - musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s  průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.

REVIZE – ta se provádí vždy při zahájení užívání komínu, dále vždy při změně topného média, výměně spotřebiče nebo jeho nové instalaci. Revize je nutná vždy po jakémkoliv 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných zněčišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku:

Výkon připojeného

spotřebiče paliv 

Činnost  Druh paliva připojeného potřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz

Do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x

Nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x Nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvločkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíc.
 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí jedenkrát za dva měsíce.
 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
 

Portrét

Poslední fotografie

Mail list


Archiv

Kalendář
<< únor >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Statistiky

Online: 2
Celkem: 568171
Měsíc: 14686
Den: 320

Kontakt

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Heřmaničky

Heřmaničky 55
257 89 Heřmaničky
IČ: 65262689
Bankovní spojení:
č.ú. 236629278/0300
ID datové schránky: wd98ge6

sdhhermanicky@seznam.cz